Pishgam Iranian Group >>>>>------
شرکت پیشگام ایرانیان

با استفاده از لینک های زیر میتوانید راهنمای رنگ آمیزی ، رویت و گزارش لامهای بررسی اسید فست را دانلود فرمائید.

راهنمای دیدن لامهای اسید فست
tuberculosis-laboratory-diagnostic-methods-eu


بازگشت به صفحه دانلودها