تضمین کیفیت در آزمایشگاه های پزشکی

پیشگام ایرانیان

کاری که ما انجام می دهیم
اجرای برنامه‌ی ارزیابی خارجی کیفیت

آزمایشگاههای متقاضی می توانند با مطالعه جزئیات برنامه زمان ارسال نمونه و هزینه موارد درخواستی خود را انتخاب نمایند.

سامانه آنلاین EQAS

برای ثبت نتایج، مشاهده‌ی گزارش، ارزیابی و گواهی به این بخش مراجعه فرمائید.

اطلاعات علمی

برگه های اطلاعاتی مرتبط با تضمین کیفیت هماتولوژی، میکروب شناسی و قارچ شناسی در هر دوره در اختیار شرکت کنندگان در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت قرار خواهد گرفت.

5/5

آخرین اخبار

اخبار

پایان ارسال نمونه های دوره اول سال 1403

همکار گرامی ارسال نمونه های دوره سوم پیشگام ایرانیان در تاریخ 1403/3/30به پایان رسیده است. در صورت عدم دریافت با شرکت تماس حاصل فرمایید.

بیشتر بخوانید ←
اخبار

ارسال نمونه های دوره اول سال 1403

همکار گرامی ارسال نمونه های کنترل کیفیت دوره اول شرکت پیشگام ایرانیان در تاریخ  نوزدهم خرداد ماه سال یکهزار و چهارصد و سه آغاز شد.

بیشتر بخوانید ←
اخبار

گواهی شرکت در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت سال 1402

همکار گرامی همکار گرامی گواهی شرکت در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت سال 1402 در سامانه آنلاین پیشگام ایرانیان به آدرس : www.eqasonline.ir قابل رویت و …

بیشتر بخوانید ←