تضمین کیفیت در آزمایشگاه های پزشکی

پیشگام ایرانیان

کاری که ما انجام می دهیم
اجرای برنامه‌ی ارزیابی خارجی کیفیت

آزمایشگاههای متقاضی می توانند با مطالعه جزئیات برنامه زمان ارسال نمونه و هزینه موارد درخواستی خود را انتخاب نمایند.

سامانه آنلاین EQAS

برای ثبت نتایج، مشاهده‌ی گزارش، ارزیابی و گواهی به این بخش مراجعه فرمائید.

اطلاعات علمی

برگه های اطلاعاتی مرتبط با تضمین کیفیت هماتولوژی، میکروب شناسی و قارچ شناسی در هر دوره در اختیار شرکت کنندگان در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت قرار خواهد گرفت.

5/5

آخرین اخبار

اخبار

گواهی شرکت در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت سال 1402

همکار گرامی همکار گرامی گواهی شرکت در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت سال 1402 در سامانه آنلاین پیشگام ایرانیان به آدرس : www.eqasonline.ir قابل رویت و …

بیشتر بخوانید ←
اخبار

نتایج دوره سوم برنامه ارزیابی خارجی کیفیت سال 1402

همکار گرامی همکار گرامی نتایج دوره اول سال 1402 برنامه ارزیابی خارجی کیفیت در سامانه آنلاین پیشگام ایرانیان به آدرس : www.eqasonline.ir قابل رویت و …

بیشتر بخوانید ←
اخبار

پایان ارسال نمونه های دوره سوم سال 1402

همکار گرامی ارسال نمونه های دوره سوم پیشگام ایرانیان در تاریخ 1402/11/16به پایان رسیده است. در صورت عدم دریافت با شرکت تماس حاصل فرمایید. در …

بیشتر بخوانید ←